administratie kosten over openstaande factuur!

€ 48,40

deze factuur dient binnen 2 dagen na factuurdatum inclusief openstaande bedrag te worden voldaan!